10. januar 2022

VANDTRAPPER, LYDKUNST OG POESI PÅ TEKSTIL


Artikel af Benjamin Shanaka Bendtsen

Tre danske kunstneres veje krydses tilfældigt i Rom, et sammenfald som kulminerer i en dugfrisk musikalsk og grafisk komposition. 
Den 10. november blev Inger Christensens nyfortolkede digt Vandtrapper så opført sammen med koret Ilinx til arrangementet Charlottenborg Live.

 

Kunstnerne bag

På Det Danske Institut i Rom researcher tre personer i 2019 simultant og uafvidende på byens vandforsyning med særligt fokus på fontænerne og Inger Christensens digt. Disse tre personer er Ragnhild May, som er performance- og lydkunstner, Kristoffer Raasted, som er musiker og billedkunstner og Morten Winther Nielsen, som er sangskriver og producer (tidligere en del af bandet Treefight For Sunlight).

De ender op med en komposition for en strygekvartet, hvor byens fontæner og deres arkitektoniske linjer og symbolik, samt Christensens system-digt, er den primære inspiration og kilde til det musikalske indhold.

Fra lyrik, over grafik, til musik

Som kunstnerne bag det nye værk udtaler:

“[Lyden] lader sig ikke helt styre. Den bølger, udebliver eller flyder over sine bredder.” Og de fortsætter: “På den måde har vi, ligesom med vandet, givet slip på kontrollen i forhold til at kunne styre lyden og musikken totalt.” 

Hvor Christensens digt søger at indfange vandets natur og som en konstant kraft der ikke lader sig opdæmme, gør det samme sig gældende for kompositionen for strygekvartetten. Dette var for Christensen også et billede på det sydlandske liv, hvor gøremål og aktiviteter smelter sammen til en flydende dag.

Der er brugt “grafisk notation” i stedet for traditionelle noder. Da værket tager udgangspunkt i fontænerne, er disses ornamentering blevet anvendt som symboler på nodearket til at indikere hvilke toner strygeinstrumenterne skal spille. Det arkitektoniske bliver derfor lig med notationen, og derfra flyder tonerne. 

Vinyl og T-shirt

“Den måde kunstnerne har tilgået fænomenet lyd i deres værk, har mange paralleller med hvordan vi arbejder med maling i vores tryk,” forklarer Mijo fra Low Press. “Vores farver og tekstiler er i sin essens ukontrollerbare og flydende. Men gennem en metodisk og grafisk process kan vi lede det hen et bestemt sted og skabe det udtryk vi ønsker, faktisk præcis ligesom en fontæne leder og beholder vandet i en bestemt kunstnerisk form.”

I værkets visuelle ånd, kunne det naturligvis også købes på vinyl og t-shirt. Foruden musikoptagelsen, består vinylcoveret og t-shirten af nogle af de betagende grafiske notationer fra partituret.

Gå til produkt.